29. huhtikuuta 2011

Sosiaalisen median markkinointi osa 3 - maine

Useimmat ihmiset viettävät aikaansa sosiaalisen median verkostoissa ollakseen yhteydessä ystäviinsä ja työtovereihinsa sekä rakentaakseen suhteita uusiin ihmisiin. Tara Hunt kertoo kirjassaan The Whuffie Factor (2009), että nämä yhteydet ja suhteet johtavat ajan mittaan luottamukseen, joka on avain niin sanotun sosiaalisen pääoman muodostumisessa. Tässä sosiaalisessa pääomassa ei ole kyse niinkään rahan vallasta vaan sosiaalisella pääomalla rakennetaan yhteisöjä ja pidetään huolta suhteista. Kun sosiaalista pääomaa saadaan talletettua tarpeeksi, myös rahassa mitattava pääoma alkaa virtaamaan sosiaalisen pääoman rinnalla. Siis ainakin teoriassa.

Sosiaalinen pääoma on lyhyesti sanottuna maineen valuuttaa. Sosiaalista pääomaa menetetään tai saavutetaan sen perusteella, tehdäänkö myönteisiä tai kielteisiä toimia. Sen lisäksi yhteisölle annetut lahjoitukset ja alennukset sekä ihmisten yleinen asenne yritystä kohtaan vaikuttavat pääoman menettämiseen ja saavuttamiseen. Sosiaaliseen pääomaan voidaan myös helposti vaikuttaa sillä, miten yritys on kanssakäymisessä yhteisöjen ja yksittäisten henkilöiden kanssa.

Useimmissa sosiaalisen median yhteisöissä sosiaalinen pääoma on keskeinen osa yhteyksien muodostumista ja näin monissa tapauksissa se on arvokkaampaa kuin raha. Sosiaalisissa verkostoissa tapahtuvien suositusten perustana on nimittäin luottamus, joka ratkaisee kenen mielipiteitä tai suosituksia me arvostamme korkeimmalle kaikkien niiden satojen Facebook-ystäviemme joukosta.

Ilman sosiaalista pääomaa, yhteydet sosiaalisen median yhteisöjen kanssa ovat heikot ellei olemattomat ja hyödyttömät. Kaikki suositukset ja ehdotukset tulkitaan roskapostiksi, joka taas saa aikaan kielteisiä reaktioita ja edelleen lisää menetystä sosiaalisessa pääomassa.

Teoriassa voidaan sanoa, että sosiaalisessa mediassa olemme tekemisissä kahden samansuuntaisen mutta yhtä lailla vaikuttavan talouden kanssa; rahallisen ja sosiaalisen. Rahallinen pääoma alkaa virtaamaan viimeistään silloin, kun sosiaalinen pääoma on korkealla. Esimerkiksi jos yritys on tarjouskilpailussa, se kilpailee luultavasti useiden, ehkä kymmenien muiden ehdokkaiden kanssa, joilla on vastaava palvelu tai tuote tarjolla. Kuitenkin kyseisen yrityksen tuote tai palvelu laitetaan etusijalle, mikäli sillä on paljon sosiaalista pääomaa.

Markkinoilla on paljon kilpailua. Tarvitaan paljon sosiaalista pääomaa, joka tekee tuotteesta tai palvelusta erottuvan; yrityksen täytyy osallistua aktiivisesti ja olla yhteydessä ja vuorovaikutuksessa useisiin asiakkaisiin, jotka voivat levittää sanaa heidän omissa verkostoissaan. Hyvän tarinan avulla ihmiset saadaan keskustelemaan tuotteesta. Korkea sosiaalinen pääoma auttaa voittamaan asiakkaita ja lisäksi se auttaa myymään tarjolla olevia tuotteita sekä palveluita.

"Ennen vanhaan" asiat olivat toisin: ne joilla oli paljon rahaa, käyttivät enemmän vaikutusvaltaa. Kun oli rahaa, pystyi ostamaan enemmän mainontaa. Mainonta taas toi enemmän vaikutusvaltaa, koska ennen sosiaalista mediaa viestin pystyi mainonnalla välittämään laajalle alueelle. Rahalla on edelleen merkittävä painoarvo ja sillä voi vieläkin ostaa näkyvyyttä mutta se ei enää takaa vaikutusvaltaa. Tänä päivänä sosiaalisella medialla ja vuorovaikutuksella asiakkaiden kanssa on suurempi vaikutus kuin moni uskookaan.

Tästä blogitekstistä olen paljon velkaa Tara Huntille, joka ei usko päällekäyviin viesteihin tai vahvojen brändien luomiseen, vaan ainoastaan suhteiden rakentamiseen ja niiden tuomaan voimaan.

Kreikkalainen sosiaalisen pääoman kampanja.Jatkuu... (Osa 4)

Mikko Nisula
Social Media Planner
Zipipop

5. huhtikuuta 2011

Sosiaalisen median markkinointi osa 2 - tavat

Karkeasti ajateltuna on kaksi tapaa käyttää sosiaalista mediaa markkinoinnin välineenä, joista ensimmäinen on perinteinen mainonnan ja sponsoroinnin malli. Monille yrityksille tämä voi olla hyvä tapa välittää tietoa ja ohjata liikennettä yrityksen, tuotteen tai palvelun sivustolle. Mainonta suurilla sivustoilla voi toimia hyvin, jos tavoitteena on houkutella suurta yleisöä. Jos tavoitteena on kuitenkin saavuttaa tarkemmin rajattua yleisöä kuten kehonrakentajat, äidit tai vaikka koiran omistajat kannattaa mainonta luonnollisesti sijoittaa niille sivustoille, joissa kyseisten kohderyhmien on todettu viettävän aikaa. Luonnollisesti niillä sivustoilla mainonta voi olla vieläkin tuottavampaa. Tässä lähestymistavassa on toki myös huonojakin puolia kuten kilpailu, kustannukset ja samantyyppisten mainosten tulva, joka on tehnyt kävijöistä immuuneja tämäntyyppiselle bannerimainonnalle. Mainoskampanjan on siis erotuttava muista hyvällä ja mieleenpainuvalla tavalla. On hieno suoritus, jos mainosbanneri pystyy olemaan ärsyttämättä, mutta pystyy samalla sytyttämään aidon kiinnostuksen mainostettuun tuotteeseen tai palveluun.

Toinen tapa on aktiivisen osallistumisen malli, jossa käytetään sosiaalista verkostoitumista liiketoiminnan kehittämisen ja markkinoinnin työkaluna. Tässä mallissa investoinnit ovat aikaa eikä rahaa. Luomalla vahvan läsnäolon verkkoyhteisöissä, voi verkottua potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja kehittää merkkiuskollisuutta sekä tunnettuutta. Olemalla siellä missä potentiaaliset asiakkaat ovat voidaan heitä oppia myös ymmärtämään, ohjaamaan ja heidän kanssaan on mahdollisuus päästä vuorovaikutukseen. Suurin haittapuoli tässä lähestymistavassa on se, että todellisten asiakassuhteiden luominen ja kehittäminen vie paljon aikaa. Se on jatkuvaa työtä, ei jotain sellaista, jonka voi tehdä kerran ja sitten vain unohtaa. Kun puhutaan sosiaalisen median markkinointikampanjasta niin tämä toinen lähestymistapa on luultavasti se, mikä suurimmalla osasta ihmisistä on mielessä. Ne asiat mitkä saavat aikaan keskustelua sosiaalisissa medioissa, tekee ihmiset myös tietoiseksi tuotteista ja hyvät tarinat synnyttävät halua ostaa niitä.

Uusi tapa lähestyä koiranomistajia:


Jatkuu... (Osa 3)

Mikko Nisula
Social Media Planner
Zipipop