31. joulukuuta 2011

Remote working in KenyaI am currently with my family in Kenya spending my annual leave with the old folks. It is mostly holiday but I have also been working remotely and exploring some potential business opportunities.

Kenya already has extensive 3G coverage but I am now also benefiting from a direct fiber-optic internet connection to my parent's home that delivers 10 mB per second download and an excellent 7 mB per second upload.

Thanks to these speeds I was able to attend a 3 hour workshop via Skype which worked pretty well; however, it was the client's slower internet connection in Finland that prevented me from opening the video connection both ways.

We have spent four days traveling on safari and to the coast. And thanks to my Mum's Safaricom 3G USB modem I was able to work effectively on the upgraded Mombassa road - a long eight hour journey that in the past had been somewhat tedious.

So in Kenya it is now possible to continue being a corporate road warrior - especially when working collaboratively as normal for us via Podio (Zipipop) and Yammer (clients); although it was probably for the best that the coverage didn't quite reach the campsite we were staying at in Tsavo national park.

There is a really a buzz in Kenya at the moment, with construction and business activity going on apace; and thanks in part to international success stories such as Ushahidi and M-PESA, there is growing sense of optimism in the IT sector.

I will be presenting at the iHub Nairobi on 10 January, and will be looking out for the next exciting IT stories to come out of East Africa.Happy New Year!

Richard

22. joulukuuta 2011

Viestintäalan harjoittelija 1.3-1.9.2012

Haemme uutta harjoittelijaa Zipitiimiin. Mikäli sinulla on vielä suunnitelmat ensi vuoden suhteen avoinna, olet viestinnällisesti lahjakas ja kiinnostunut sosiaalisesta mediasta, lue eteenpäin.

Haemme Zipipopille harjoittelijaksi viestinnän opiskelijaa, joka osaa käyttää suomen kieltä taidokkaasti. Hän on huolellinen, tarkka ja tiedonjanoinen, tarttuu oma-aloitteisesti uusiin työtehtäviin, viihtyy ihmisten parissa ja omaa hyvät esiintymistaidot. Harjoittelija saa vastuulleen monipuolisia tehtäviä viestinnän parissa. Työtehtäviin kuuluun mm. nettisivujen päivitys ja ylläpito, sosiaalisen median kanavien koordinointi, asiakasprojekteissa avustaminen, tekstien oikoluku ja kääntäminen sekä yleiset toimistotehtävät. Harjoittelija tulee myös työskentelemään sosiaalisen median projektien parissa ja olemaan läheisessä kontaktissa asiakkaidemme kanssa.

Käytämme työkielenämme suomea ja englantia, jonka vuoksi molempia kieliä tulee osata käyttää niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Plussaa saa ruotsin kielestä ja kuvankäsittelyohjelmien käytöstä. Nämä eivät kuitenkaan ole välttämättömiä. Meille on tärkeä, että harjoittelija pääsee tutustumaan monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Hänellä on myös mahdollisuus jatkaa Zipipopilla harjoittelun päätyttyä.
Jätä hakemuksesi tänne.
Jos tulee kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä!

t. Kirsikka
Puh. 010 229 1000

19. joulukuuta 2011

Privaattiviestien lähetys tulossa mahdolliseksi Facebookin fanisivuilla (Pages)

Facebook on alkanut testaamaan uutta ominaisuutta, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää Facebookin yrityssivuille yksityisviestejä. Kyseessä on suuri muutos etenkin asiakaspalvelulle. Uusi ominaisuus mahdollistaa entistä henkilökohtaisemman palvelun Facebookissa. Tämä palvelu ei kuitenkaan mahdollista suoraa viestintäyhteyttä asiakkaan suuntaan vaan kommunikoinnin on lähdettävä aina asiakkaan aloitteesta. Yritykset eivät siis edelleenkään voi lähettää yksityis-/ryhmäviestejä asiakkailleen Facebookin välityksellä. Vielä ei tiedetä kuinka paljon uusi ominaisuus vaikuttaa päivitysten tykkäyksiin ja kommentointiin sekä seinä kirjoitteluun. Uusi ominaisuus on tiettävästi otettu testikäyttöön Aasiassa.


15. joulukuuta 2011

Should you ban internal email?


There has been much press reaction recently to Thierry Breton's plan to move internal communication in Atos (an major international consulting and technology company) away from email to social media-based solutions.

It is important to stress that his focus is on removing internal email‚ since he sees external email continuing to be play a key role. He points out that employees tend to be more casual when sending internal emails than they are with external ones, and this is one of the reasons email is becoming inefficient.

At Zipipop we have gradually been phasing out internal email since we started over four years ago: initially with Skype instant messaging, then via collaborative Docs, then with Yammer and Podio enterprise micro-blogging. And over the last year we have successfully transferred a large chunk of our client project collaboration into Yammer External Networks.

With internal micro-blogging the number of messages doesn't necessarily decrease, since knowledge sharing becomes easier; however, the messages tend to be shorter and easier to skim read. And there is also social pressure from the community to stay relevant, since these new workspaces are more transparent. And important messages can be highlighted by using the @person and #topic conventions that have been widely adopted from Twitter culture.

We don't knock email, it is a great tool — especially the way web-based services like Gmail handle it; and for a long time to come it will remain the initiating contact point for new clients and projects. But once you have made the crossover to collaborative work spaces you will definitely want to reduce your email activity. One additional benefit of using social media is that those important emails standout more.

It is crucial that you don't start a group collaboration space before you have enough critical momentum — as it will appear inactive and unnecessary. We have recently developed some rule-of-thumb criteria to help decided when to make the critical switch from email chain to group collaboration space. If you are experiencing the following you should seriously consider some social media-based alternatives: there are more than 3 people in the email chain; you have more than 10 emails on the same subject; there are 2 or more project emails per day; the project is likely to go on for many months.

Starting a small group collaboration space can be undertaken with a bit of trial and error, however, when starting organizational wide social media collaboration you need to take some careful steps to ensure successful uptake. Assisting with the change management aspects of this process is a growing part of Zipipop's local and international activities — and we would be happy to guide if you are considering undertaking a social media collaboration adventure.

By combining world class, low cost, social media-based services, Richard von Kaufmann created a multi-organization collaboration space for the Finnish Ministry of Employment's OSKE programme. He is currently helping two new global clients with their social media collaboration strategies.

2. joulukuuta 2011

Alkutuotanto yritysblogissa - Valio maitotila-blogi avautuu

Tuotantoketjun läpinäkyvyys on yrityksille entistä suurempi kilpailuvaltti, kun kuluttajien kiinnostus ja valveutuneisuus ostamiensa tuotteiden alkuperää kohtaan kasvaa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii vaikka Reilun Kaupan ja lähiruoan suosion kasvu. Samaan aikaan kuluttajien luottamus jatkuvasti lisääntyviä sertifikaatteja kohtaan on kuitenkin koetuksella. Kun median tarjoama informaatio sertifikaattien luotettavuudesta on usein ristiriitaista tarvitaan uusia tapoja viestiä tuotteista sekä niiden tuotantoketjuista ja erityisesti alkutuotannosta. Sosiaalisella medialla on ollut merkittävä osa alkutuotantoon liittyvässä viestinnässä. Monissa tapauksissa sosiaalista mediaa on kuitenkin hyödynnetty enemmänkin paljastamaan yrityksen alkutuotannon epäkohdat kuin onnistumiset. Myös itse asianomainen yritys on harvoin ollut mukana toteuttamassa alkutuotantoon liittyvää viestintää.
Valiolla mahdollisuudet viestiä alkutuotannosta sosiaalisen median kautta on otettu vakavasti. Samalla on myös ymmärretty, että viestinnän täytyy olla mahdollisimman aitoa, eli tapahtua alkutuotannon omalla äänellä. Valion tuotteiden alkutuotanto tapahtuu suurimmaksi osaksi suomalaisilla hyvämaineisilla maitotiloilla, joten alkutuotannon läpinäkyvyyden lisääminen on nähty myös kilpailuvalttina. Viimeiset kuukaudet olemme Zipipopissa olleet mukana kehittämässä Valion alkutuotannolle kanavaa, jossa Valion maidontuottajat voivat kertoa omalla äänellään työstään ja elämästään. Viestintäkanavana toimii blogi, jota kirjoittamaan on pyydetty ja ohjeistettu viisi kirjallisesti etevää maidontuottajaa. Valion maitotila-blogi laajentaa perinteistä yritysblogia kattamaan johto- ja keskiportaan lisäksi myös alkutuotannon sekä toivottavasti haastaa myös muut yritykset avaamaan tuotantoketjujaan sosiaalisen median kautta!
t. tuomas