12. syyskuuta 2011

Plus: initial thoughts


There has been much discussion about how + will effect Facebook; however, we believe that + is much more of a threat to Twitter than Facebook. Facebook already has the market hold on friends and family but + offers a much more engaging experience for work-related networking and interaction: much more than simply sharing links, giving thanks or letting people know what you're doing (as is the case with Twitter).

One of the major differentiating features of + is the way its foundations are built upon Circles ( 's name for their group handling feature). To be sure Facebook has had its Lists (which never really took off) and has been much more successful with its Groups; however, groups in general have not been part of Facebook's DNA. The ability to place people into Circles is ever present throughout +; making what would otherwise be an arduous task into a breeze. The Circles allow you to easily control sharing options on every post and even allow you to quickly flick between news streams of your friends, people you follow, colleagues, etc.


Putting contacts into Circles is a breeze (image by )

The initial rapid uptake of + (25 million in under a month) must have spooked Facebook at least a little since we have seen them rapidly trying to improve upon their Group sharing and creation capabilities. Zuckerberg puts the failure of Facebook Lists down to the effort required to make them, so the question still remains as to whether +'s easier handling of group "lists" will be enough to sufficiently reduce the hurdle. Tom Anderson, MySpace co-founder, recently wrote a + post that nicely captures the differences between the two different approaches to groups:

"The Facebook Groups feature is designed in a way so that users who do care to do the work, can. Someone invites you, and you're in the group without you having to take any action. (In fact, you have to do some work to get out of the Group!) Zuckerberg points out that this is how friend requests work as well--there's always a select few who do all the friending, and the rest of us just follow along, with a much easier "approval." Facebook's Groups were designed in a way to overcome the friend list problem. They've grown quickly, even if 95% of the userbase can't be bothered to make their own groups."

I believe a potential middle ground would be for + to allow you to share your Circles with other people - so that each Circle would remain a uniquely controlled version, but with meta-data linking it to all the other offspring groups, so that if someone adds a member to a related group you would be offered the chance to add that person to your version as well.

There seems to be a golden honeymoon period with significant new social services, whereby the truly great and the great unwashed are prepared to rub shoulders together as they explore the new territory, for example, this recent + exchange of a Finnish friend of mine with Jeff Jarvis. But as the fresh glow starts to wear off + it will remain to be seen if such interaction continues.

But + is open in ways that I just don't feel with Facebook and Twitter, for example: I would never dream of requesting that Jeff Jarvis or Tom Anderson would be my friend in Facebook; and sure I can follow them in Twitter, but I don't feel that I could potentially have some fluid interaction with them. Or even see photos of 's CEO Larry Page kitesurfing in Alaska.

Finally, there is the issue of searching and exporting your data, something that Facebook does not offer and might not be able to offer even if they wanted to due to major weakness in its original core coding structure (at least that's what I was told by a cloud computing expert). As time passes this starts to look like an incredible loss of personal data and effort. For this reason alone I am hoping + will continue to grow as, apart from being a great service, it also comes with 's Data Liberation Front promise — 's other products, such as Gmail, have a proven track record of search and export capabilities.

I will continue to use Facebook for friends and family, however, I am definitely in the process of moving all work related social networking into +. Hope to see you there too! You should still be able to open a + account through this link.


T. Richard von Kaufmann

NOTE: If you have been using + you have probably been inundated with opinions and tips on how to use it — since that is currently one of the favourite topics of conversation in the space at the moment. This is only naturally as it still a sparkly new toy for most, but I personally have already found plenty of other kinds of useful content and believe it has great value and long-term potential.

Sosiaalisen median markkinointi osa 4 - asenne

Tiedämme, että jokaisella yrityksellä on hyvä olla sosiaalisen median ohjeistus. Hyödyllistä on myös, jos yrityksellä on jonkinlainen suunnitelma johon on määritelty ne tavoitteet, joita sosiaalisessa mediassa halutaan saavuttaa. Mikäli yrityksen sisältä ei löydy tarvittavaa osaamista tai resursseja suunnitelmien ja ohjeistuksen tekemiseen, apua on varmasti saatavilla; joko asiaan vihkiytyneen sosiaalisen median toimistolta tai sitten vaikka omalta mainostoimistolta.

Huolellinen suunnitelma ja ohjeistus saattaa kuitenkin monessa yrityksessä tuntua ylimitoitetulta tai jostain syystä jopa tarpeettomalta. Monissa yrityksissä ollaan suurella innolla lähtemässä mukaan sosiaaliseen mediaan kunnes muistetaan joka paikassa painotettu kultainen sääntö: sosiaaliseen mediaan ei kannata lähteä ilman selkeitä tavoitteita.

Tällaiset säännöt voivat olla hyödyllisiä, mutta ne voivat myös rajoittaa ajattelua ja pahimmassa tapauksessa pysäyttää kokonaan hyvin alkaneen sosiaalisen median käytön yrityksen sisällä. Tätä sääntöä voidaan myös menestyksekkäästi rikkoa ja joissain tapauksissa sen kokonaan unohtaminen on mielestäni suositeltavaa. Esimerkkinä yritys, joka ei pysty aloittamaan sosiaalisen median toimenpiteitä lainkaan. Pelko siitä, että toimitaan väärin pitää koko yrityksen poissa sosiaalisesta mediasta. Toisena esimerkkinä yritys, jossa on jo kokeiltu sosiaalisen median käyttöä mutta sitä kautta saatuihin tuloksiin ollaan kuitenkin pettyneitä, odotukset esimerkiksi Facebook -fanien suhteen ovat olleet liian suuret. Tällaisten yritysten kannattaa unohtaa säännöt hetkeksi ja aloittaa alusta ilman suuria odotuksia.

Sen sijaan, että yritykset miettivät sitä, mitä he voivat sosiaalisella medialla saavuttaa, tulisikin miettiä sosiaalisen median sisältöjä ja vuorovaikutusta siten, että he voisivat olla parhaiten avuksi asiakkailleen. Useat sosiaalista mediaa hyvin hyödyntäneet brändit ovat todistaneet, että tämän päivän markkinointi on vuorovaikutusta erilaisten ihmisten ja yhteisöiden kanssa, toimittamalla heille hyödyllisiä ja kiinnostavia sisältöjä. Tätäkään blogia ei ole kirjoitettu siksi, että mittaisin sen kommenttimääriä, blogisivulla käyntejä tai Twitter-levitystä. Tavoitteenani on, että tästä olisi hyötyä joillekin blogin lukijoista ja, jos hyötyä on edes yhdelle lukijalle, olen onnistunut. Kyse on sosiaalisesta pääomasta johon voidaan helposti vaikuttaa sillä, miten yritys tai organisaatio on kanssakäymisessä yhteisöjen ja yksittäisten henkilöiden kanssa.

Vaikka suunnitelmat ja ohjeistukset ovat pidemmällä aikavälillä tärkeitä työkaluja, voi sosiaaliseen mediaan mennä myös ilman niitäkin. Jo heti aloitettaessa sosiaalisen median toimenpiteet on tärkeää on luoda sisältöjä, jotka ovat jollain tavalla hyödyksi yrityksen asiakkaille. Luonnollisesti me Zipipopissa tarjoamme apuamme myös näiden sisältöjen suunnitteluun ja tuotantoon, mutta se ei ole tämän blogin pointti.

Pointtina on, että aloitettaessa sosiaaliseen median toimenpiteitä, tärkeintä on asenne ja oikeanlainen lähestymistapa. Sosiaalisen median markkinoinnista on kirjoitettu paljon, mutta kun yritys tai organisaatio ottavat osaa sosiaaliseen mediaan he huomaavat, että jokainen yritys on ainutlaatuinen ja asiakkaat ovat ihmisiä, joiden käyttäytyminen ei ole läheskään aina ennustettavissa. Näin ollen muilta lainatut ohjeistukset ja suunnitelmat voivat tehdä yrityksille enemmän vahinkoa kuin olla avuksi. Sosiaalisen median markkinointiin kuluu aikaa ja rahaa, joten toimenpiteet täytyy tietenkin perustella, mutta kaiken ei tarvitse olla heti aloitettaessa valmista. Joskus tavoitteiden asettelu, suunnitteluja ohjeistuksen laatiminen hidastaa toimenpiteiden aloittamista merkittävästi. Perusteellinen suunnittelu on hyvä mutta aloittamalla toimenpiteet oikealla asenteella ja oikeassa mielentilassa on toisinaan parempi.

Sisältö voi olla myös koukuttavaa kuten oheinen interaktiivinen YouTube-video osoittaa. Ohjeet on videolla.Jatkuu... (Osa 5)

Mikko Nisula
Social Media Marketing Specialist
Zipipop

6. syyskuuta 2011

Yrityksen sisäisen viestinnän välineet

Puhuttaessa sosiaalisesta mediasta yrityskäytössä, tulevat ensimmäisenä mieleen yrityksen ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään parhaiten soveltuvat välineet. Tällä kolikolla on kuitenkin myös kääntöpuolensa: sosiaalisen median työvälineet yrityksen sisäisessä viestinnässä. Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, SlideShare ja kumppanit ovat lunastaneet paikkansa ulkoisessa viestinnässä, mutta sisäisen viestinnän puolella selkeää markkinajohtajaa ei ole, vaikka kamppailu kukkulan kuninkuudesta on tiukka. Sitä, nouseeko perinteisten viestintävälineiden rinnalle Yammer, Podio vai joku muu kymmenistä vaihtoehdoista, ei tiedä vielä kukaan. Paremmuusjärjestykseen uusia työvälineitä on laittanut mm. tutkimuslaitos Forrester, mutta näillä listauksilla tapana vaihdella sen mukaan, kuka ne on laatinut ja mitä arviointiperusteita on käytetty.

Kaikki toimistotyötä tekevät lienevät samaa mieltä siitä, että päivittäin läpikäytävän sähköpostin määrä ylittää sietokyvyn. Sähköpostivuoren setvimiseen menee liikaa aikaa, eikä sähköposti viestintävälineenä ole monessakaan tapauksessa tehokkain mahdollinen. Ensimmäinen haaste uusia toimintatapoja harkitsevalle yritykselle on hahmottaa, mitä vaihtoehtoja markkinoilla on, mikä ne toisistaan erottaa ja mihin käyttöön mikäkin työväline parhaiten soveltuu. Pahimmillaan päädytään valitsemaan summanmutikassa yksi työkalu ja katsomaan, mihin kaikkeen se saadaan taipumaan. Parempaan lopputulokseen todennäköisesti päästäisiin, jos ensin analysoitaisiin tarpeet ja toiveet ja sitten katsottaisiin, löytyykö markkinoilta näihin sopivaa ratkaisua.

Lähitulevaisuuden haasteista on yllämainittujen lisäksi helppo ennustaa kaksi. Ensimmäinen liittyy eri työvälineiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Jos yritys on itse päättänyt ottaa käyttöön työvälineen X ja asiakkailla sekä yhteistyökumppaneilla on käytössä työvälineet Z ja Y, ollaan tilanteessa, johon ei tällä hetkellä helppoa tai ainakaan halpaa ratkaisua olekaan. Sähköpostin vahvuutena on tästä näkökulmasta se, ettei tarvitse välittää siitä, mitä ratkaisua muut osapuolet käyttävät. Toinen haaste liittyy tiedonhallintaan ja tietojen säilyttämiseen. Mitä aktiivisemmin ja pidempään valittua työvälinettä on käytetty, sitä tärkeämpää on, että tiedot ovat tallessa ja löydettävissä helposti myös pitkän ajan kuluttua ja että ne tarvittaessa saadaan siirrettyä jossain järkevässä muodossa järjestelmästä ulos.

Zipipopissa käytämme tällä hetkellä aktiivisimmin Podiota ja koska yhteistyökumppaneilla ja asiakkailla on käytössään myös muita välineitä kuten Yammer, käytämme rinnalla myös monia muita uusia viestintävälineitä. Seurauksena tästä on paitsi salasanojen muistamista ja sekavuutta, niin arvokkaita oppimiskokemuksia ja harras toive, että nämä sisäisen sosiaalisen median välineet alkaisivat pian sujuvammin keskustelemaan toistensa kanssa.

-Immo